Unique Bass

Załączniki

Lutnicza kopia Precla z grafiką malowaną aerografem, włożone DiMarzio serii
Will Power oraz klucze Hipshot z D-Tunerem.

-