Art Bem, 26.01.2008, Klinika Gitary Basowej – warsztaty lutnicze.