Studio nagrań, sala prób, Warszawa

Załączniki

Studio Fonia: studio nagrań, sala prób. Warszawa, ul. Grochowska 316/320 (na
terenie zakładów PZO). Próby 20/h, nagrania 30/h. Tel: 501 96 46 32,
www.fonia.apu.pl, nagrania@vp.pl

-