Cort Action Bass BK

Załączniki

Nie oddałbym jej ;>

-