Agnieszka Djatri Kural

Załączniki

(www.djatri.eu/)

Mój sprzęt?

Nexus Medusa 5

Acoustic 4st AK Signature by Marian Pawlik

Markbass MoMark 600

AER Performer

-