Arkadiusz Majer

Załączniki

Gram od

Mój sprzęt?

B.C.Rich Mockingbird Masterpiece

Ibanez SR500

Marshall MB4410

-