Dawid Zaworski

Załączniki

Mój sprzęt?

BC Rich Warlock NT 5,

Sansamp BDDI,

Box Ba-100

-