Akordy Na Bas – lekcja 1

Akordy Na Bas

Kilka słów o interwałach

Zanim posłużymy się słowem „akord” musimy wyjaśnić sobie kilka absolutnie
podstawowych rzeczy. Zakładam, że nie masz problemów z nazewnictwem
dźwięków i umiejętnością odnalezienia ich na gryfie.Zróbmy więc kolejny
krok do przodu.

Czym są interwały? Najprościej rzecz biorąc interwał to odległość
między dwoma dźwiękami.Najwygodniej używać terminów w stylu „dwa progi
dalej”, „jeden próg wcześniej” etc. Niestety jeśli chcemy trochę
zagłębić się w zasady muzyki musimy nazywać owe odległości precyzyjniej.
Poniższa tabelka przedstawia jedenaście podstawowych interwałów wraz z
przykładami.

Nazwa Odległość na gryfie Przykład

pryma 0 progów A->A

sekunda mała 1 próg A->A#

sekunda wielka 2 progi A->B

tercja mała 3 progi A->C

tercja wielka 4 progi A->C#

kwarta czysta 5 progów (jedna struna wyżej) A->D

kwarta zwiększona/kwinta zmniejszona (tzw.tryton) 6 progów A->D#

kwinta czysta 7 progów A->E

seksta mała/kwinta zwiększona 8 progów A->F

seksta wielka 9 progów A->F#

septyma mała 10 progów (dwie struny wyżej) A->G

septyma wielka 11 progów A->G#

oktawa 12 progów A->A

Uwaga: Tak jak w tej tabeli tak i w reszcie publikacji będę
posługiwał się tzw. notacją jazzową (inaczej amerykańską) według
której dźwięk o pół tonu niższy od C nazywa się B. Istnieje również
notacja klasyczna (zwana też fortepianową) oznaczająca ten dźwięk literą
H, B rezerwując dla dźwięku niższego od C o cały ton (dwa półtony).

Jak widać, niektóre interwały (np. kwinta zwiększona i seksta mała) mają
przypisaną tą samą odległość na gryfie. To jak nazwiemy taki interwał
zależy od kontekstu jego użycia. Na tym poziomie naszej wiedzy ciężko
wytłumaczyć na jakiej zasadzie to funkcjonuje. Mimo to zapamiętaj już teraz
– to nie to samo!

Dlaczego niektóre z nich są „wielkie” lub „małe”, inne natomiast
„zwiększone i zmniejszone”? Otóż pryma, kwarta, kwinta i oktawa to tzw.
interwały „czyste”. Najprościej rzecz biorąc są na tyle „podobne” do
dźwięku podstawowego, że nie nadają mu żadnego konkretnego zabarwienia a
jedynie „dopełniają”. Kwintę i kwartę możemy zwiększać bądź
zmniejszać o pół tonu tworząc z nich odpowiednio kwartę/kwintę
zmniejszoną/zwiększoną. Pozostałe interwały występują w dwóch odmianach
– jako wielka bądź mała. Wielka brzmi wesoło, mała smutniej, tak
najprościej można je scharakteryzować.

Ćwiczenia: Niestety – nie da się nauczyć nazw interwałów
przez samą praktykę. Tutaj trzeba trochę powkuwać. Jako najlepsze
połączenie obu tych technik sugeruję uczenie się połączone z graniem.
Czyli np. zapamiętujemy czym jest tercja wielka a następnie gramy ją na
milion różnych sposobów od różnych dźwięków w różnych miejscach
gryfu. Albo bierzemy ścieżkę basu jakiegoś znanego nam utworu i doszukujemy
się w niej najprzeróżniejszych interwałów.

NIE LEKCEWAŻ ĆWICZEŃ – BĘDZIESZ ŻAŁOWAĆ, ŻE NIE UTRWALIŁAŚ(EŚ) SOBIE
INFORMACJI Z POPRZEDNICH ROZDZIAŁÓW KIEDY ZABIERZEMY SIĘ ZA TROCHĘ BARDZIEJ
ZAGMATWANE SPRAWY.

Załączniki

-

Jak Ty oceniasz wpis?

Wiesz po co są te ikonki?

Wpisy są prywatnymi opiniami poszczególnych autorów.
Napisz odpowiedź