Studio nagrań, sala prób, Warszawa

Załączniki

Studio Fonia: studio nagrań, sala prób. Warszawa, ul. Grochowska 316/320 (na
terenie zakładów PZO). Próby 20/h, nagrania 30/h. Tel: 501 96 46 32,
www.fonia.apu.pl , nagrania@vp.pl

Nowy sprzęt w sali: perka Yamaha powerV + stopa podwójna dw5000, piece
gitarowe – randall rh100 head + paczka randall 4×12″, hybrydowy laney tf700
head + paczka vox 4×8″. Zapraszam!

-